Col·laboració Coronavirus

Un grup d’immobiliàries col·laborem per buscar allotjament a professionals del sector Sanitari i dels Cossos i Forces de Seguretat de tot Europa per oferir una llar lliure del Covid 19 on puguin descansar a prop dels centres de treball on estiguin destinats. La col·laboració es realitza a través de la plataforma https://emergencyhome.help/ Si teniu una…

Details

L’EURIBOR SEGUIRÀ EN VALORS NEGATIUS

Què és l’euríbor? És el tipus d’interès aplicat a les operacions entre els bancs d’Europa, és a dir, el percentatge que paga com a taxa un banc quan un altre banc li deixa diners. Realment és la mitjana a la que presten els diners els bancs europeus amb una durada determinada. És un valor publicat…

Details