Benvingut a l’àrea reservada per clients. Amb un únic clic, podrà accedir a la informació i documentació de la seva Comunitat: podrà consultar l’estat d’incidències actuals i passades, comunicar averies o sinistres, informar-se de convocatòries de Juntes, l’estat de comptes i saldos d’exercicis comptables tancats, l’estat de tresoreria dels citats exercicis, accés als històrics d’actes, sol·licitar certificats, canviar domiciliacions de rebuts, així com qualsevol dada personal, etc.

Aquest servei es presta mitjançant una clau personal que proporcionem a cada propietari amb la que podrà accedir a l’àrea privada de la seva Comunitat.

A més, amb l’alta d’aquest servei gratuït li enviem per correu electrònic les convocatòries de Juntes i en general cada vegada que publiquem alguna documentació o informació referent a la seva Comunitat.

GESTOR ONLINE


Clau: