Les Comunitats de Propietaris també estan obligades a complir amb la Llei Orgànica de Protecció de Dades.

You are here: